Mimoškolní aktivity 

 

ŠKOLNÍ KLUBY

        Cizojazyčný (AJ) 6.ročník (Břínková), pondělí od 13,45h

        Přírodovědný 5.-7.ročník (Hejmalová), pondělí od 13,45h

        ICT 5.-7.ročník (Kopřiva, Mísařová), čtvrtek od 13,30h

        Logiky a deskových her (Semotamová), středa od 13,45h

        Logiky a deskových her v rámci ŠD (Gáborová), čtvrtek

        Čtenářský klub v rámci ŠD (Gáborová), pátek

 

ANGLIČTINA

        Konverzace AJ 1. ročník (Zavřelová), úterý 11,45-12,30h

        Konverzace AJ 2. ročník (Rudolfová), pátek 11,45-12,30h

        Konverzace AJ 3. ročník (Zámečníková), středa 13-13,45h

        Konverzace AJ 4. ročník (Kopřiva), pondělí 12,35 – 13,20h

        Konverzace AJ 5. ročník (Kopřiva), středa 12,35 – 13,20h

        Konverzace AJ 7. ročník (Břínková), středa 13,40 – 14,25h

 

DALŠÍ – hudebka, výtvarka, matika, přírodověda …

        Logická matematika 4. – 5. ročník (K. Semotamová) (logické úlohy a aktivity na rozvoj logického a kritického myšlení, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia), úterý  12,35 – 13,20h

        Logopedie 1. – 3. ročník (P. Rudolfová (podpůrný kroužek pro děti s poruchami komunikačních schopností), úterý 12,35-13,20h

        Výtvarka 1. – 2. ročník (M. Zámečníková), pondělí 13-13,45h

        Výtvarka 3. - 5.ročník (M.Zámečníková), čtvrtek 12,35 – 13,20h

        Keramika v ŠD (L. Gáborová, S.Zitterbartová), úterý

        Pohybově dramatický 1.-3.ročník (Zavřelová), úterý 13-13,45h

        Hravé procvičování 2.ročník (Doušková), úterý 11,45 – 12,30h

SPORT

        Jóga 1.-2.r. (Rudolfová), pondělí 13,25-14,10h

KROUŽKY UMĚLECKÝCH ŠKOL A SPORTOVNÍCH ODDÍLů

        HŠ Orchidea

 

        Šachový kroužek (Bureš), úterý 14-15h, cena 700,-Kč/pol. 

 

Cambridge English

Cambridge English - Young Learners English

Zkoušky YLE=Young Learners English Test (Starters, Movers a Flyers) jsou určeny dětem od 7 do 12 let. Jsou strukturovány tak, aby je motivovaly k učení angličtiny. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí a mluví s examinátorem, a to je baví. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. ZŠ Botanická již druhým rokem připravuje žáky na tyto zkoušky.

Pretesty přímo ve škole

V pondělí 12. února proběhnou u nás pretesty zkoušek YLE Starters, Movers a Flyers. Výsledky zkoušek nanečisto budou během měsíce.

Druhy zkoušek pro děti

YLE Starters - úroveň A0 (pre-A1) dle SERR

YLE Movers – úroveň A1 dle SERR

YLE Flyers – úroveň A2 dle SERR
 

Průběh zkoušky

Všechny úrovně YLE se skládají ze tří částí, tzv. Papers.

Paper 1 - Čtení a psaní

Paper 2 - Poslech

Paper 3 - Mluvený projev

Úroveň Starters: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Úroveň Movers: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Úroveň Flyers: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

V celé zkoušce Cambridge English: Young Learners může dítě získat maximálně 15 bodů neboli erbů.

YLE Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let. Zkouška je určená pro úroveň CEFR pre-A1(někdy označováno jako A0). Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

YLE Movers

Druhá úroveň zkoušek YLE je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety. Je dalším krokem k postoupení do vyšších úrovní. Zkouška je určená pro úroveň CEFR A1 a testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, slovní projev, poslech). Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací.

YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let Je srovnatelná s úrovní zkoušek KET a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Zkouška je určená pro úroveň CEFR A2. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. Měl by být schopen číst jednoduché články a psát dopisy.

Certifikát a platnost

Po absolvování všech částí testu získává každé dítě mezinárodní certifikát.
Zkouška je oficiálně uznávána po celém světě. Certifikát, o jejím složení, potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Termíny zkoušek jsou uváděny pro variantu PAPER BASED.