20. 9. 2018 Třídní schůzky od 16.00

4. 10. 2018 Výchovný koncert (Hudební abeceda, pan Janeček)

9. 10. 2018 Dýňohraní s rodiči od 10.00

26. 10. 2018 Halloween ve škole (tematicky zameřená výuka, kostýmy)

14. 11. 2018 Fotografování tříd (vánoční tematika)

14. 11. 2018 Keramická dílna (svícny)

15. 11. 2018 Hovorové hodiny 14.000 - 17.00

22. 11. 2018 Gumu tělák 8.00 - 9. 45

23. 11. 2018 Moravská zemská knihovna (autorské čtení s paní Hlavinkovou)

30. 11. 2018 Podané ruce (Ne alko, preventivní program o projevech a důsledcích alkoholismu)

19. 12. 2018 Vánoční vystoupení, prodejní jarmark.

17. 1. 2019 Třídní schůzky od 16.00

21. 1. - 25. 1. 2019 Zimní škola v přírodě (Osvětimany na Moravě, Penzion Malovaný)

31. 1. 2019 Hvězdárna v 10.30

21. 3. 2019 Fotografování od 8.00

27. 3. 2019 divadlo Polárka od 10. 30

9. 4. 2019 Hovorové hodiny 14.00 - 17.00

17. 4. 2019 Den Země

13. - 17. 5. 2019 Škola v přírodě (Horní Bečva, Chata Mečová)

31. 5. Den dětí

6.6. Foto tříd od 10.00

13. 6. 2019 Hovorové hodiny 14.00 - 17.00

14. 6. Návštěva útulku se zástupci Školního parlamentu

19. 6. Spaní ve škole? (sraz v 18.00)

20. + 21. 6. Třídnické hodiny (učebnice, výkresy, úklid třídy)

24. - 27. 6. Olympijský týden

28. 6. Vysvědčení, provoz ŠD do 11.00