Naší první školní akcí byla návštěva Knihovny Jiřího Mahena (pobočka Palackého) dne 25.9., kde se děti měly možnost seznámit s knihovnou a také s milými knihovnicemi, které zde působí. V říjnu byly děti slavnostně pasovány na čtenáře a budeme se těšit na další zajímavé programy v této knihovně