Upozornění pro rodiče- epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A

 

V Jihomoravském kraji i nadále pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky. Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku 20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.

Různé aktivity spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k dalšímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).

Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních

zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.

 

Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:

• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC

• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,

          nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve

          rukou), ukusování z jedné svačiny, 

• rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce

• při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem, doporučuje se přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko

• řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy,

          kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)

• je nutné důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí

• pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení

          dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky

• v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny

          Krajské hygienické stanice

 

Základní informace - Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A):  

Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.

Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První

příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do

organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:

- zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů

- nevolnost, nechutenství, zvracení

- zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.

 

Další informace lze najít na webové stránce Krajské hygienické stanice www.khsbrno.cz