Složení školské rady:

Mgr. Gabriela Kučerová - zástupce zřizovatele

Hana Elznerová - zástupce rodičů

Mgr. Petra Břínková Sochová - zástupce pedagogů

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

 

 

Zápis z konání voleb 16.1.2018 zde.

Vyhlášení voleb do školské rady (předčasné volby). více info zde.

Kandidátky do školské rady