Informace ke školní družině

 

Provoz družiny - ranní 6:30 - 7:45 (Botanická 59), odpolední 11:35 - 16:30

Platba 150 ,- Kč/ měsíčně; září - prosinec 600,- Kč, leden - červen 900,- Kč. Splatnost do 30. září a 30. ledna.

Děti lze vyzvedávat po obědě od 12:30 do 13:00 hod., nebo po vycházce od 15:00 do 16:30. Pokud potřebujete vyzvednout dítě v jiných časech, je nutné žádost podat písemně. Děti vyzvedávají jejich zákonní zástupci nebo osoby uvedené v družinovém lístku.

Aktivity a program školní družiny:

- sportovní aktivity

- výtvarná a pracovní činnost

- pobyt venku denně 13:30 - 15:00

- pravidelně jednou měsíčně se konají společné akce v družině i mimo ni (výlety, dílny,...)

- v úterý a ve čtvrtek hodina sporotvních her v tělocvičně

 

Kroužek keramiky každé úterý 15 - 16:30, od října 2019