Projekt

MAP II

- Plakát

 

Šablony II pro ZŠ Brno, Botanická

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014954

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků,

podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

 

.

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání