Hodnocení našich praxí studenty MUNI:

Základní škola Brno, Botanická 70

Na vaší škole prodělalo praxi celkem 8 studentů PdF a ti hodnotí své provázející učitele a školu jako celek takto:

1) Studenti naprosto souhlasí (x=5,5), že mezi nimi a pedagogickými pracovníky školy vznikl respektující, kolegiální vztah.

2) Studenti souhlasí (x=5,1), že ve škole jim bylo poskytnuto zázemí potřebné pro jejich činnost (pracovní místo, materiály, pomůcky apod.)

3) Studenti souhlasí (x=4,9), že provázející učitel(ka) jim poskytl(a) základní informace o škole a o třídách, v nichž vyučuje a seznámil(a) je také se školní a třídní dokumentací.

4) Studenti naprosto souhlasí (x=6), že provázející učitel(ka) jednal/a vstřícně, když o něco požádali (např. o zapojení do různých aktivit školy, o radu, o zpětnou vazbu aj.).

5) Studenti souhlasí (x=5,3), že provázející učitel(ka) jim pomáhal(a) formulovat cíle a opatření ve vztahu k jejich profesnímu rozvoji.

6) Studenti souhlasí (x=5,4), že provázející učitel(ka) s nimi plánoval(a) výuku a postupně je vedl(a) k samostatnosti při plánování.

7) Studenti naprosto souhlasí (x=5,6), že provázející učitel(ka) s nimi reflektoval(a) výuku – jak svou, tak jejich výstupy.

8) Studenti naprosto souhlasí (x=5,5), že svého provázejícího učitele by doporučili dalším studentům.

Vybrané komentáře studentů k praxi na vaší škole:

Paní učitelka má pozitivní vztah se žáky a osobitý přístup k výuce. Střídá například "normální" hodiny s hodinami neobvyklými a tématickými (například Halloween, narozeniny, Mikuláš, Vánoce). Není na žáky nepříjemná, ale dokáže si sjednat pořádek ve třídě.

Všetci učitelia s ktorými som prišla do kontaktu boli ku mne veľmi milí a nápomocní, snažili sa mi pomôcť a poradiť úplne som všetkým a celkovo v škole panuje veľmi príjemná priateľská atmosféra.

Další studenti se od paní učitelky můžou naučit přátelský a respektující přístup k žákovi, spravedlivost při hodnocení žáků.

Preventivní programy společnosti Podané ruce jsou financovány MČ Královo Pole