Čestné prohlášení před nástupem do školy

Odhlášení ze ŠD

Žádost o IVP

Žádost o odklad šk.docházky

Žádost o osvobození z TV

Žádost o prominutí úplatyv ŠD

žádost o přestup z jiné školy

Žádost o slovní hodnocení

žádost o uvolnění z výuky

žádost o uvolnění z výuky sportovci

 

Výroční zprávy Školní dokumenty
školní rok 2018/19 Pokyny pro organizaci konce školního r. 2019/2020 
školní rok 2017/18 Skupina 1.-2.tř. - děti jen na dopoledne
školní rok 2016/17 Skupina 1.tř. - děti i odpoledne
školní rok 2015/16 Skupina 2.-3.t.ř - děti i odpoledne
školní rok 2014/15 Skupina 3.tř. - jen dopoledne
školní rok 2013/14 Skupina 4.tř. - jen dopoledne
školní rok 2012/13 Skupina 5.tř. - jen dopoledne
  Žáci 1.st., kteří zůstávají doma
  Žáci 2.stupně
  školní řád
  vnitřní řád školní družiny pl.1.9.2016