vzorova_skola_logo.jpg

Vážení  rodiče,


v návaznosti na dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy  ze dne 17. 6. 2020 dochází k uvolnění mimořádných opatření ve vztahu ke školám od 22. 6. 2020 takto:
třídní učitelé mohou pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží k závěru školního roku. Akcí se mohou účastnit všichni žáci bez příznaků onemocnění. Covid – 19. Žáci, kteří se dosud běžně neúčastnili výuky, musí po příchodu odevzdat třídní učitelce čestné prohlášení podepsané rodiči.
22. - 23. 6.proběhne výměna učebnic. Nové učebnice dostanou pouze žáci, jejichž rodiče sdělili škole, že dítě bude pokračovat v docházce. Ti, kteří se přihlásí dodatečně, dostanou učebnice v září. Žáci, kteří se běžně výuky neúčastní, si učebnice donesou osobně. V případě, že budou pokračovat v docházce do naší školy v dalším roce, si odnesou nové učebnice, popř. věci, které mají ještě ve škole. Do 25. 6. 2020 je nutné vyklidit skříňky v šatně.
nezapomeňte v případě zájmu poslat souhlas s nákupem pracovních sešitů do 25.6.
vysvědčení bude předáno žákům v pátek 26.6. 2020 od 7,55 hod, předávání se mohou účastnit všichni žáci. Nevyzvednutá vysvědčení lze vyzvednout v průběhu prázdnin v úřední den
Po předávání vysvědčení proběhne focení tříd. Fotografie vám zašlou třídní učitelky e-mailem.
Pro vzdělávací aktivity ve škole se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin u 1. stupňů apod.).
Režim školy o prázdninách:
Od 1.7. – 14. 8. 2020 bude úředním dnem vedení školy vždy pondělí od 8 do 12h.
Od 17. 8. 2020 bude ve škole ZŘŠ  Mgr. H. Pokorná denně od 8 do 13h.
V případě nutnosti jsme na telefonu – viz kontakty.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a podporu v průběhu školního roku. Přejeme Vám hezké léto a mnoho nezapomenutelných zážitků s Vašimi dětmi.
                        pedagogický kolektiv ZŠ


Vážení rodiče, školní provoz v naší škole začne opět od 25.5.2020,potřebné informace najdete v materiálu Pokyny pro provoz a organizaci školy do konce školního roku 2019/2020, který je uložen v Dokumentech ke stažení.


Vážení rodiče,

po dobu vyhlášení karantény na celém území ČR, pracují všichni pedagogičtí zaměstnanci home office a budou komunikovat  s rodiči i žáky elektronicky ze služebních e-mailových adres. Nadále sledujte zadávání učeb. látky na školním webu v sekci jednotlivých tříd.  Ředitelku školy můžete kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zástupkyni ŘŠ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Telefonický kontakt pro neodkladné případy je 777 861 340.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě zasílejte k potvrzení na uvedený e-mail ředitelce školy, bude vyřízeno elektronicky.


 Vážení rodiče,

v návaznosti na další mimořádná opatření, které učinila dnes vláda ČR Vám sdělujeme, že od zítřka 11. 3. 2020 je naše škola uzavřena, a to do odvolání. Veškeré informace Vám budou rozesílány třídními učitelkami e-mailem včetně zadávání úkolů pro domácí práci dětí.Více zde.


Upozorňujeme rodiče, že ve škole se vyskytly vši.


Proč k nám? Protože …

·         individuálně přistupujeme k žákům v menších třídních kolektivech, výuka od 1. do 7. třídy

·         realizujeme interaktivní výuku (využití interaktivních tabulí a tabletů)

·         podporujeme aktivní vzdělávání žáků (činnostní učení, které podněcuje aktivitu a logické myšlení žáků, učení v souvislostech)

·         realizujeme projektové výuky (školní a třídní projekty)

·         účelně využíváme volný čas (zájmové aktivity, výuka ZUŠ Orchidea, mimoškolní akce)

·         vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, v 1. - 5. ročníku nepovinný předmět - konverzace v anglickém jazyce, příprava na mezinárodní certifikáty Cambridge English -             Young English Learners

·         žáci mají výborné podmínky pro podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, kurzy plavání, bruslení a lyžování

·         podporujeme všestranný tělesný rozvoj dětí - posílení hodin TV v 2. a 3. ročníku

·         po vyučování pobíhá atletická přípravka vedená zkušenými trenéry SG Ludvíka Daňka

·         každoročně pořádáme projekt Týden zdraví, Školní olympijský týden, letní a zimní školy v přírodě

·         podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, aktivně podporujeme prevenci sociálně patologických jevů – besedy s odborníky, vzdělávací pořady pro žáky

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního roku:

pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

 30. ledna 2020

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

 30. června 2020

Třídní schůzky:

 17. září 2019 v 16 hod. schůzka pro rodiče 1. a 4. třídy

24. září 2019 třídní schůzky pro rodiče 2., 3., 5., 6. a 7. třídy

14. ledna 2020 třídní schůzky pro rodiče 1. - 7. třída

Hovorové hodiny:

12. listopadu 2019 14:00 - 17:00 hod.

14. dubna 2020 14:00 - 17:00 hod.

9. června 2020 14:00 - 17:00 hod.

 

Prázdniny:

podzimní prázdniny      29. - 30. října 2019

vánoční prázdniny        23. prosince 2019 - 3. ledna 2019

pololetní prázdniny       31. ledna 2020

jarní prázdniny            17. - 23. února 2020

velikonoční prázdniny   9. dubna 2020

 

 

 

 

 

 

Go to top