vzorova_skola_logo.jpg

Školní parlament je sdružení žáků naší školy, kteří jsou v parlamentu dobrovolně a jsou voleni ve volbách. Volby probíhají vždy na začátku školního roku. Ze tříd 1. stupně jsou voleni vždy dva zástupci, z 2. stupně zástupci tři. Členové parlamentu jsou vybíráni z 3. až 7. ročníku.

Co je náplní práce školního parlamentu? V rámci představování činnosti parlamentu před parlamentními volbami dostávají žáci v jednotlivých třídách možnost sdílet náměty, stížnosti a přání okolo fungování školy, školního prostředí a školních akcí. Zvolení zástupci tříd vycházejí ve své činnosti právě z těchto možností. Pouští se do takových projektů, které jsou schopni svými silami zvládnout. Členové parlamentu mají také za úkol seznamovat své spolužáky se současnými projekty a průběhem.

Kromě zástupců tříd má každý školní parlament i svého koordinátora z řad pedagogického týmu školy. Na ZŠ Botanická jsou jimi paní učitelka z 2. stupně Mgr. Kateřina Semotamová a školní psycholožka Mgr. Kateřina Dvořáková.

Frekvence jednotlivých setkávání členů parlamentu záleží na náročnosti zvolených projektů.

 

Pokud byste měli jakékoli dotazy, náměty nebo připomínky týkající se školního parlamentu, neváhejte se obrátit na jednu z koordinátorek.

Zprávy z činnosti parlamenťáků ve školním roce 2017/2018

Nejdříve jsme se v parlamentu chystali na jarmark. Vyráběli jsme z ruliček od toaletního papíru krabičky. Na jarmarku se nám podařilo vydělat 400 Kč.

 

Potom nás napadlo, že bychom mohli udělat školní kino. Tak jsme se s parlamentem sešli a každý vymyslel nějaký film (v každé třídě se promítal nějaký film). Viděli jsme např.: Babovřesky, Mimišéf, Já jsem ty a ty jsi já, Fantastická zvířata atd.

Potom jsme řešili Valentýn. Valentýn probíhal tak, že Eliška s paní psycholožkou vytvořily plakát a Danča vyrobila krabičku, do které se házely vzkazy. Každý mohl komukoliv napsat, buď anonymně, nebo se mohl podepsat. Potom paní učitelka Semotamová obešla třídy a rozdala vzkazy.

 

Zatím, jako naše poslední činnost, je tulipánový měsíc. Což znamená, že všechny třídy ve výtvarce malovali tulipány pro nemocné lidi, kteří leží v nemocnici. Takže jsme ty tulipány potom poslali do nemocnice a oni těmi výkresy tu nemocnici vyzdobili. Organizace, která to pořádá, se jmenuje Amélie a je v Olomouci.

Adopce zvířat

Všem děkujeme za finanční příspěvek na adopci zvířat v ZOO Brno, podařilo se nám vybrat 6 612,- Kč, společným hlasováním jsme rozhdoli tuto částku věnovat na surikatu a anakondu. Ještě jednou všem děkujeme.

 

Go to top