vzorova_skola_logo.jpg

 

Jídelníček červen

Jídelníček květen

 

 

 

 

 Přihláška ke stravování zde.


 

 

 Tato směrnice je vydávána v souladu s § 30 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování. Provoz ŠJ se řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

 

Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to vždy poslední dva dny v měsíci a první den následujícího měsíce

   od   7.30 hod. –  do 10.45 hod.

a od   11.15 hod. – do 13.30 hod.

 

 následně každý den v době od   8.40 hod. –  do 9.00 hod.

                                             11.50 hod. –  do 12.10 hod.

                                             12.45 hod. –  do 13.15 hod.

 

Stravné lze uhradit též trvalým příkazem na účet Sportovního gymnázia č.ú. 99237621/0100, v.s.: datum narození strávníka, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne zpět na účet strávníka po uplynutí daného školního roku.

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá den před  zrušením nebo přihlášením, a to do 11.00 hod.

První den nemoci žáka je možné odebrat jídlo do jídlonosiče ( od 11.00 – 11.30 hod.), následující dny je třeba obědy odhlásit.

 ŠJ zodpovídá za stravu do jídlonosičů pouze v době výdeje. Za neodebranou nebo zavčas neodhlášenou stravu se jakákoliv náhrada neposkytuje. 

Irena Dvořáková - vedoucí školní kuchyně

Informace pro rodiče zde.

Označení alergenu zde.

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť.

Jídla připravil kolektiv školní jídelny.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Moučníky a ovoce dle možností.

 

Go to top